iTeacherวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   
  หน้าหลัก  
ประจำภาคการศึกษา : 2/2560
  เข้าสู่ระบบ  
ตารางห้อง
ภาค/ปีการศึกษา /
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ห้อง
เวลา 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20
วัน/คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์หมายเหตุ

iTeacher

iTe@cher [ระบบสารสนเทศงานวัดผล] V. 2.1.0   
สงวนลิขสิทธิ์  นายนพอนันต์  นรโคตร e-mail: nopanan@gmail.com โทร. 080-160-1101 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม